Telefon: +420 257 720 090 / +420 702 041 425 / +420 702 041 431    E-mail:  ts@revnice.cz

Důležité informace

Než se vydáte do našeho sběrného dvora

Aktuální upozornění:

Před příjezdem na sběrný dvůr věnujte prosím pozornost provoznímu a návštěvnímu řádu, aby Vaše návštěva proběhla bez komplikací. Děkujeme

Jak to u nás funguje

1

Před příjezdem se ujistěte, že do sběrného dvora vezete jen takové druhy odpadu, které u nás vybíráme

2

Při příjezdu najeďte na váhu, která je v prostoru před recepcí

3

Ohlaste na recepci. Mějte připravenou klientskou odpadovou kartu, pokud ji máte. Pokud ne, připravte si občanský průkaz.

4

Po zvážení budete nasměrováni obsluhou do areálu s odpadem, kde Vám obsluha pomůže odpad umístit do správných kontejnerů či skladových prostor. 

5

Provozní řád sběrného dvora

Návštěvní řád sběrného dvora

Pro

Otevírací doba

 • Pondělí   9:00 – 11:00  a  13:00 – 18:00
 • Úterý      9:00 – 11:00  a  13:00 – 15:00
 • Středa     9:00 – 11:00  a  13:00 – 18:00
 • Čtvrtek   9:00 – 11:00  a  13:00 – 15:00
 • Pátek      zavřeno
 • Sobota   zavřeno
 • Neděle   9:00 – 12:00

Druhy odpadu, které u nás můžete vyhodit

Běžný tříděný odpad
Papír a lepenka, sklo, plasty, textilní materiály

Objemný odpad

Odpad z domácností,který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob

Elektroodpad
Elektro, baterie, akumulátory, tonery, zářivky

Bioodpad
Bioodpad, dřevo, pařezy, větve na štěpku

Kovy
Železo, barevné kovy

Stavební materiály a sutě
Stavební suť, zemina, kamení, asfaltové směsi obsahující dehet, stavební materiály s obsahem azbestu

Oleje

Jedlé oleje a tuky, nechlorované minerální oleje, syntetické oleje

Dřevo

Stavební dřívo – prkna, trámy, desky, včetně spojovacího materiálu. Dřevěné části nábytku včetně kování.

Nebezpečný odpad a chemikálie
Obaly s obsahem nebezpečných látek, absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, oděvy znečištěné nebezp. látkami, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezp. látky, rozpouštědla, kyseliny, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, asfalt a azbest

Pneumatiky
Osobní, nákladní a nadrozměrné

 

Pozor důležité upozornění

Stavební materiály s obsahem azbestu musejí být před uložením na sběrném dvoře neprodyšně zabaleny ( např. v igelitových pytlích apod.)

Spádové území (bezplatné uložení odpadu dle vyčerpaného limitu)

 • Hlásná Třebaň (včetně Rovina)
 • Podbrdy
 • Řevnice
 • Skuhrov (včetně Hatě, Drahlovice, Hodyně, Ledrhaus)
 • Svinaře (včetně Halouny, Lhotka)

Pronájem velkoobjemového kontejneru a odvoz odpadu

Pokud potřebujete odvézt do sběrného dvora větší množství odpadu, můžete si u nás objednat zápůjčku velkoobjemového kontejneru. Kontejner Vám přistavíme ve smluvenou dobu a poté odpad odvezeme do sběrného dvora. Více informací a objednávky u vedoucího technických služeb nas tel: 702 041 425 nebo na e-mailu: ts@revnice.cz

Klientská odpadová karta

Klientská odpadová karta zrychluje odbavení při vjezdu do sběrného dvora a máte díky ní nepřetržitý přehled o objemu vyvezeného odpadu a limitech pro bezplatné odkládání odpadu v našem sběrném dvoře. Kartu si vyřídíte na recepci sběrného dvora.

Pokud již kartu máte, požádejte obsluhu sběrného dvora o Vaše přístupové údaje se kterými můžete vstoupit do on-line aplikace s přehledem Vašeho odpadového konta.