Telefon: +420 257 720 090 / +420 702 041 425 / +420 702 041 431    E-mail:  ts@revnice.cz

Trendy v třídění a recyklaci odpadů

Jak jsme na tom a nejnovější trendy

Třídění odpadů je pro Čechy důležité

Čechům záleží na tom, jak ovlivňují životní prostředí a věří, že způsob, jakým nakládají s odpadem, má nějaký smysl. Tyto postoje potvrdilo v internetovém průzkumu agentury STEM/MARK 84 % uživatelů. Drtivá většina jich pak třídí plasty (93 %), papír (89 %) a sklo (87 %). Ale už jen menší část jich pak třídí kov (46 %), rostlinný odpad (37 %) nebo hliník (21 %).

 

Podíváme-li se na data o odpadech, tak podle údajů odpadové společnosti EKO-KOM jsme v Česku vytřídili 888 tisíc tun obalových odpadů. V průměru to odpovídá 51 kg vytříděného odpadu na osobu. Podle systému Asekol se u nás v témže roce vysbíralo více než 25,6 tun použitých elektrospotřebičů nebo jejich součástek.

 

V České republice aktivně třídí odpad 7,8 milionů osob, což jsou téměř tři čtvrtiny (73 % obyvatel).

Třídění a recyklaci odpadů pomáhají aktivně i obyvatelé obce Řevnice

Řevnice se na třídění odpadu a jeho recyklaci také významně podílejí.
 
Občané města mohou využívat XX míst s kontejnery na tříděný odpad. V roce 2019 jsme navíc otevřeli  nový sběrný dvůr. Za minulý rok našim sběrným dvorem prošlo XX tun tříděného odpadu.
 
Třídění odpadů se snažíme jako město aktivně podporovat také proto, že existuje celá řada překážek, které jej komplikují nebo mu brání. Jak potvrdil citovaný průzkum, pro část Čechů (7 %) představuje určitou překážku logistické vyřešení práce s odpadem v domácnosti, ještě větší větší část (19 %) za překážku považuje nedostatek času či se přiznává k lenosti nebo neochotě, ale ještě významnější je (51 %) dostupnost, frekvence a přeplněnost kontejnerů.
 
Vedle důsledného třídění existuje ale i řada dalších možností, jak snižovat produkci odpadů. Nechte se tedy inspirovat následujícími trendy.

Trendy ve snižování produkce odpadů

Cirkulární ekonomika

Možná jste už výraz cirkulární ekonomika slyšeli. Myšlenka tohoto konceptu je velmi jednoduchá, a to tak, že k odpadu budeme přistupovat, jako kdyby to odpad nebyl. V praxi to znamená, že vše, pokud je to jen trochu možné, se opět využije.
 
Svým způsobem je cirkulární ekonomika založená na principech podobných recyklaci. Ale není to pouze o recyklaci. Vedle recyklace jde totiž také o minimalizaci použitých surovin (resp. přírodních materiálů), ale také o využívání již použitých součástek či materiálů do nových produktů.
 
Cirkulární ekonomika usiluje o uzavřený produkční cyklus, kdy je skutečný odpad, který by následně putoval na skládku nebo do spalovny opravdu minimální, ideálně nulový.
 
Cirkulární ekonomika však není jenom pro firmy, resp. výrobce. Můžete se na ní podílet i vy.

Jak podpořit cirkulární ekonomiku?

 1. Recyklovat lépe, ne jen více – třídění odpadu je cesta, jak cirkulární ekonomiku podpořit. Není to ale pouze o množství tříděného odpadu, ale také o preciznosti, s jakou jej třídíme. Naučte se proto dobře rozeznávat druhy odpadu a informujte se o možnostech třídění. Třeba u nás ve sběrném dvoře. Lidé stále vyhazují do popelnic odpad, který tam nepatří. Typicky se jedná o bioodpad či rostlinný odpad, ale i mnohem toxičtější druhy odpadu, jako jsou například náplně do tiskáren.
 2. Kompostujte – kompostování je způsob, jak nejlépe zužitkovat bioodpad z domácnosti a vrátit jej do oběhu. I v našem sběrném dvoře patří rostlinný odpad k těm objemově nejvíce zastoupeným druhům odpadu. Kompost navíc prospěje vaší zahradě a zkvalitní úrodu. Ke všemu je to zábava!
 3. Používejte doma i v práci vypínače – a buďte v tom důslední. Projeví se to nejen na účtech za elektriku a za vodu, ale přispějete i ke snížení celkové spotřeby přírodních zdrojů.
 4. Vyměňte občas auto za kolo nebo MHD – nebo jděte pěšky :-). Zkrátka se snažte minimalizovat používání osobního vozidla, pokud to jde. Spotřeba neobnovitelných zdrojů ve formě paliv pro spalovací motory neustále roste. Pokud si to třeba jen menší část z nás připustí a zaměří se na to, rozhodně to v součtu může znamenat velký přínos.
 5. Na nákupy se síťovkou – používejte nákupní tašku opakovaně. Vsaďte na kvalitní materiál, který vydrží. Ušetříte tak spousty jednorázových plastových tašek.
 6. Prodlužte život věcem – pokud se něco rozbije nebo doslouží, nelámejte nad tím hůl. Většina věcí se dá opravit. Můžete to zkusit sami, bude to výzva, nebo se obraťte na příslušnou opravnu, podpoříte tím šikovné řemeslníky ve svém okolí. Pokud zvažujete pořízení nového vybavení nebo přístroje do domácnosti, poohlédněte se v bazarech.
 7. Přemýšlejte nad svými nákupy – i svými penězi rozhodujete, jaké výrobce a poskytovatele služeb podpoříte. Zajímejte se o příběh lidí a firem, od kterých nakupujete. Podpořte lokální farmáře nebo firmy vyrábějící z recyklovaných materiálů. Bude to nejspíš trochu dražší, ale vy budete vědět, za co jste své peníze vynaložili.

Nulový odpad jako životní styl

Zero Waste je označení celosvětového hnutí, které si zakládá na životním stylu bez odpadu.
 
To je hezká myšlenka, nejspíš teď proběhlo některým z vás hlavou, ale může to fungovat?
 
Ano, může. Existuje řada lidí, která se zavázala žít tak, aby po nich nezůstával žádný odpad, píší o tom blogy, knihy, natáčí videa.
 
Nicméně o to až tak nejde. Není potřeba jít do extrému. Většina z nás nemá podmínky k tomu, aby se takříkajíc na plný úvazek věnovala tomuto životnímu stylu. Ovšem proč bychom se nemohli tímto hnutím alespoň trochu inspirovat?
 
Propagátorka hnutí Zero Waste Bea Johnsonová ve své knize Domácnost bez odpadu navrhla pět pravidel (v angličtině pět R), pomocí kterých můžete principy Zero Waste zavést do fungování vaší domácnosti:
 
 1. Refuse – Zamítnout (zvažte, co skutečně potřebujete, a co nepotřebujete, nepořizujte)
 2. Reduce – Zredukovat (zredukujte to, co potřebujete a nemůžete zamítnout)
 3. Reuse – Zužitkovat (maximálně zužitkujte to, co spotřebováváte a nemůžete zamítnout nebo zredukovat)
 4. Recycle – Zrecyklovat (co nemůžeme zamítnout, zredukovat, nebo zužitkovat, tak zrecyklujte)
 5. Rot – Zkompostovat (vše, co zbývá a prošlo předchozími filtry, patří do kompostu)
 
Vedle těchto principů můžete pozměnit i své spotřebitelské zvyklosti. Na trhu najdete například celou paletu výrobků, které lze po použití zkompostovat. Jejich pořízení tak hezky zapadá do výše uvedeného schématu od Bea Johnsonové.  Další silnou zbraní pro příznivce Zero Waste je podobně jako v případě cirkulární ekonomiky způsob, jak nakupujeme.
 
Zero Waste je svým způsobem naplnění pořekadla, že nejlépe se třídí odpad, který vůbec nevznikl.

Odpady v době digitální

Digitalizace je velká příležitost pro nakládání s odpady.
 
Na jedné straně nám pomáhají zjednodušovat cestu odpadů z domácností ke zpracovatelům, ale pomáhají i zefektivňovat činnost svozových firem. V prvním případě můžeme jako příklad uvést naši klientskou odpadovou kartu, díky které máte absolutní kontrolu nad množstvím odpadu, které vyvážíte k nám do sběrného dvora. Ve druhém případě pak jde o různé systémy, které monitorují stav naplněnosti kontejnerů v ulicích měst, ale třeba i optimalizují trasy pro svoz odpadu atd.
 
To ale není všechno. Poohlédnout se můžeme i po různých mobilních aplikacích, které podporují cirkulární ekonomiku a minimalizují množství odpadu, které končí na skládkách. Příklady?
 
Nesnězěno – aplikace, která vám poradí, kam na jídlo. Vtip je v tom, že se jedná o jídla, která by za normálních okolností vyhodily restaurace, protože jim zbyla. Navíc ušetříte.
 
Cyrkl – digitální odpadové tržiště. To, co je pro jednoho odpad, je pro druhého zdroj, za který je navíc ochoten zaplatit.
 
Vinted – bazar použitého oblečení. Výhodou aplikace oproti jiným bazarovým službám je její mezinárodní přesah a jednoduchý způsobe použití.
 
PaperKarma – zastavte spamy a zachraňte stromy. Tohle slibuje tato aplikace, která vás odhlásí z marketingových mailingových seznamů a ochrání vás před nevyžádanými e-maily.  A jak to souvisí se stromy? eliminací nevyžádaných e-mailů šetříte značné množství elektrické energie na jejich rozesílání. To má pozitivní dopady na životní prostředí.
 
Ecosia – internetový vyhledávač slibuje, že zisky z reklamy investuje do výsadby stromů v Etiopii, Brazílii, Indonésii, Španělsku a dalších oblastech.
 
Ať už se rozhodnete do digitálního světa spojeného s ochranou životního prostředí vstoupit z kterékoli strany, nezapomínejte ani na každodenní práci s papírem. Zní to vlastně jako klišé, ale zkuste se vždy, když se chystáte vytisknout nějaký dokument, zamyslet, zda je to skutečně nutné. Šetřete papírem, šetříte stromy. V našem digitálním světě to jde mnohem snadněji.