Telefon: +420 257 720 090 / +420 702 041 425 / +420 702 041 431    E-mail:  ts@revnice.cz

Pronájem kontejneru

Potřebujete pomoct s odvozem odpadu?

Pokud potřebujete odvézt větší množství odpadu, pak si u nás můžete pronajmout velkoobjemový kontejner. Kontejner Vám v dohodnutý termín přistavíme a poté odvezeme. Pronájem kontejneru je vhodný zejména pro odvoz bioodpadu ze zahrady.

Pro objednání vyplňte následující formulář . Vaše objednávka bude přijata pouze, když od nást obdržíte email  s přijetím objednávky. Upozornění: Z důvodu naší kapacity můžeme Vaši objednávku odmítnout.

Nezapomeňte si přečíst podmínky pronájmu kontejneru uvedené níže.

Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s našimi podmínkami.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat. Na Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme.

Objednávkový formulář

Cena pronájmu kontejneru

Cena je uvedena v podmínkách

Podmínky pronájmu kontejneru

 1. Do přistaveného kontejneru je možné uložit  pouze jeden druh odpadu, který je uveden v objednávce. Do kontejneru se nesmí ukládat více druhů odpadů společně.
 2. V případě nálezu odpadů neodpovídajích zvolené kategorii odpadu nebo nálezu více druhů odpadů bude objednatel povinen tento  odpad odstranit nebo uhradit dodatečné náklady na jeho roztřídění a likvidaci.
 3. Veškerý převzatý odpad je ukládán v našem sběrném dvoře (IČZ CZS01138) provozovaném v souladu s rozhodnutím č. 100509/2019/KUSK Krajského úřadu Středočeského kraje.
 4. Odběratel odpovídá za umístění kontejneru z hlediska bezpečnosti silniční dopravy a průchodností chodníků včetně jeho označení a případného osvětlení v nočních hodinách.
 5. Do přepravního kontejneru nesmí být odkládány materiály kategorie N (nebezpečné odpady). V případě vzniku škod způsobených umístěním těchto odpadů se odběratel zavazuje uhradit je dodavateli v plném rozsahu.
 6. Kontejner může být využit pouze do hranice maximální nosnosti a objemově naložen tak, aby při odvozu nedocházelo k odpadávání materiálu. V případě přeložení hradí odběratel nutné odebrání materiálu.
 7. Ceny za přistavení o odvoz:
  Pronájem kontejneru800,- Kč / den
  Jízda mimo území města Řevnice24,- Kč / km
  Dodatečné náklady při nedodržení výše uvedených podmínek360,- Kč / každá započatá hodina       

  V případě neuhrazení faktury v daném termínu souhlasí odběratel s úrokem z prodlení ze zákona, který je dán výší diskontní sazby vyhlašované ČNB.