Telefon: +420 257 720 090 / +420 702 041 425 / +420 702 041 431    E-mail:  ts@revnice.cz

Jak jsme třídili v roce 2022

Tříděný odpad v číslech

Sběrným dvorem prošlo za rok více než 1 092 tun tříděného odpadu

V roce 2020 jsme v našem sběrném dvoře vytřídili a připravili k dalšímu zpracování 1 092 176 kg odpadu. Z tohoto celkového množství patřilo více než 22 567 kg odpadu do kategorie nebezpečný odpad.
 
Největší objem odpadu tvořil stavební odpad (více než 321 tun), tzv. objemný odpad (více než 247 tun) a bioodpad (více než 137 tun).
 
Pokud se zaměříme na tříděný odpad, který nejčastěji třídíme v domácnostech, pak naším sběrným dvorem prošlo více než 6 tun papíru a lepenky, téměř 17 tun plastů a více než 3 tuny skla.

Tři nejvíce zastoupené druhy odpadu (v kg)

Papír, plasty a sklo (v kg)

Přehled dvaceti nejvíce zastoupených druhů odpadu