Telefon: +420 257 720 090 / +420 702 041 425 / +420 702 041 431    E-mail:  ts@revnice.cz

Důležité informace

Než se vydáte do našeho sběrného dvora

Aktuální upozornění v souvislosti s opatřeními vlády

Během návštěvy sběrného dvora dbejte prosím na aktuální opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronavirové nákaze. Zejména prosíme, abyste měli při vstupu do areálu sběrného dvora nasazené roušky. Prosíme také o případnou trpělivost při větší návštěvnosti, kdy smíme do areálu pouštět pouze omezený počet osob.

Jak to u nás funguje

1

Před příjezdem se ujistěte, že do sběrného dvora vezete jen takové druhy odpadu, které u nás vybíráme

2

Při příjezdu najeďte na váhu, která je v prostoru před recepcí

3

Ohlaste na recepci. Mějte připravenou klientskou odpadovou kartu, pokud ji máte. Pokud ne, připravte si občanský průkaz.

4

Po zvážení budete nasměrováni obsluhou do areálu s odpadem, kde Vám obsluha pomůže odpad umístit do správných kontejnerů či skladových prostor. 

Druhy odpadu, které u nás můžete vyhodit

Běžný tříděný odpad
Papír a lepenka, sklo, plasty, textilní materiály

Objemný odpad    

odpad z domácností,  který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob

Elektroodpad
Elektro, baterie, akumulátory, tonery, zářivky

Bioodpad
Bioodpad, dřevo, pařezy, větve na štěpku

Kovy
Železo, barevné kovy

Stavební materiály a sutě
Stavební suť, zemina, kamení, asfaltové směsi obsahující dehet, stavební materiály s obsahem azbestu

Oleje

Jedlé oleje a tuky, nechlorované minerální oleje, syntetické oleje

Dřevo

Stavební dříví – prkna, trámy, desky, včetně spojovacího materiálu. Dřevené části nábytku

Nebezpečný odpad a chemikálie
Obaly s obsahem nebezpečných látek, absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, oděvy znečištěné nebezp. látkami, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezp. látky, rozpouštědla, kyseliny, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice

Pneumatiky
Osobní, nákladní a nadrozměrné

Směsný komunální odpad

Spádové území (bezplatné uložení odpadu dle vyčerpaného limitu)

  • Hlásná Třebaň
  • Podbrdy
  • Řevnice (včetně  Rovina)
  • Skuhrov (včetně  Leč, Hatě, Drahlovice, Hodyn, Ledrhaus)
  • Svinaře (včetně Halouny, Lhotka)

Pronájem velkoobjemového kontejneru a odvoz odpadu

Pokud potřebujete odvézt do sběrného dvora větší množství odpadu, můžete si u nás objednat zápůjčku velkoobjemového kontejneru. Kontejner Vám přistavíme ve smluvenou dobu a poté odpad odvezeme do sběrného dvora. Více informací a objednávkový formulář najdete na této stránce

Klientská odpadová karta

Klientská odpadová karta zrychluje odbavení při vjezdu do sběrného dvora a máte díky ní nepřetržitý přehled o objemu vyvezeného odpadu a limitech pro bezplatné odkládání odpadu v našem sběrném dvoře. Kartu si vyřídíte na recepci sběrného dvora.

Pokud již kartu máte, můžete požádat obsluhu sběrného dvora o přístupové údaje do našeho systému a  můžete vstoupit do on-line aplikace s přehledem Vašeho odpadového konta.